Instruktorský kurz Lesní mysl. První část a druhý vstup. Premiéra v ČR!

Datum konání: 05.09. - 30.10.2020
Čas začátku akce: 09:30
Čas konce akce: 16:30
Místo konání: Dusíkova 824/5
Druh události: Kurzy

Kód akce: 200905-13730

Instruktorský kurz Lesní mysli 

5. září 2020 proběhne druhá možnost připojit se k historicky prvnímu instruktorskému kurzu Lesní mysli ve střední Evropě.

Sirpa Arvonen – Metsamieli/ Lesní mysl

Co je Lesní mysl

Lesní mysl je finský koncept seberozvoje a sebepéče zaměřující se na trénink dovedností vedoucích k životní rovnováze. Obsahuje mnoho krátkých jednoduchých cvičení, fyzicky nenáročných, které se odehrávají v lese.

Koncept vychází z mnoha moderních výzkumů věnujících se vztahu přírody na naše zdraví a duševní pohodu. Dopad léčivého efektu lesa se cvičeními ještě prohlubuje a násobí. Tato metoda používá nejnovější trendy z psychologie, terapie a coachingu zahrnující také všímavost, vše v lese nebo za použití fantazie, představivosti.

Cvičení Lesní mysli zvládne každý, kdo je rád v přírodě a má chuť v dnešní uspěchané době udělat něco pro své duševní i fyzické zdraví. Celý kurz je zaměřený na schopnosti a dovednosti předávat koncept Lesní mysl dále. Za konceptem Lesní mysli stojí Finka Sirpa Arvonen, autorka 5 různých knih na téma Lesní mysl. Koncept vznikl spolu s první knihou v roce 2014.

Pro koho je určen Instruktorský kurz:

 • Kurz je pro zájemce z oblasti personalistiky, vzdělávání, zdravotnictví, sociálního sektoru nebo z dalších oblastí věnující rekondičním, rekreačním a sportovním programům.
 • Absolvováním Instruktorského kurzu Lesní mysli obdržíte certifikát a možnost stát se instruktorem Lesní mysli.

Požadavky na účastníka Instruktorského kurzu:

zkušenost s vedením skupin, kladný vztah k přírodě a zkušenosti z oblasti seberozvoje, schopnost ujít v klidném tempu 2 km v terénu v různém počasí.

Více na téma najdete na webových stránkách: www.lesnimysl.cz

Co může přinést Lesní mysl:

 • Prevenci syndromu vyhoření
 • Prohloubení léčivých účinků lesa
 • Rozvoj dovednosti žít v přítomnosti
 • Pomoc relaxovat a ztišit se, uvolnit se
 • Poskytnutí prostor pro vyčištění hlavy
 • Užívání krásy přírody, úctu a úžas k ní
 • Pomáhá v přemýšlení o různých životních etapách a různých volbách a rozhodnutích
 • Prohloubení sebepoznání
 • Snížení stresu
 • Pomáhá se zbavit fyzické námahy a pomáhá k zotavení
 • Umožňuje trávit volný čas aktivně, sám, s přáteli nebo rodinou

Kde se Lesní mysl uplatnila ve Finsku:

 • Vzdělávání (školky, základní školy)
 • Střední školy (utváření skupiny)
 • Ošetřovatelství (studenti)
 • Zaměstnanci (a jejich spokojenost, v různých firmách a organizacích)
 • Průvodci v přírodě
 • Organizace pro seniory
 • Organizace pro nemocné rakovinou a jejich pečovatele
 • Psychiatři a psychologové
 • Oběti násilí

Odpovědní organizátoři a školitelé:

 • Mgr Martina Holcová, Lesní mysl Česká republika (2015) ve spolupráci se Sirpou Arvonen M.Sc., tvůrkyně metody Metsämieli/Forest mind (od roku 2014), přes moderní technologie (Covid-19 znemužňuje živoi účast).

Termíny instruktorského kurzu a místo:

Vstupenkou, nezbytnou pro účast na Instruktorském kurzu, je absolvování některého z workshopů, termíny najdete na www.lesnimysl.cz

 1. část IK: 20.6.(již proběhla viz foto níže) a  druhá možnost vstupu do kurzu 5.9. 2020 (vede Mgr. Martina Holcová), základna Nordic sports (Dusíkova 824/5, Brno Lesná)
 2. část IK: 25.9 . 2020 (vede Mgr. Martina Holcová), Lesní škola – Jezírko, Brno-Soběšice čp. 97-Soběšice, 644 00 Brno
 3. část IK: 24.10. 2020 (Mgr. Martina Holcová), forma a místo bude sděleno účastníkům na kurzu.

Cena: 6499Kč (269 Euro)

 • Cena zahrnuje školení, tištěné materiály, zpětnou vazbu po ukončení kurzu k zadanému úkolu, certifikát.
 • Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

Přihláška je závazná. Přihláška nabývá platnosti po zaplacení.

Storno podmínky: V případě, že budete muset zrušit svoji účast, do 30. května, obdržíte celou částku (mínus 1000 Kč za náklady na zpracování). V případě, že zrušíte svoji účast po 30. května, obdržíte polovinu z celé částky. Pokud se neomluvíte nebo se omluvíte až den před kurzem či v den kurzu, celá částka Vám propadá (poplatek za organizaci, nemožnost zavolat náhradníkům atd.). Při vzniku nepředpokládaných okolností, např. ze zdravotních důvodů, je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit. Budeme ji společně řešit. Věříme, že si každý účastník přečetl tyto řádky, je s nimi srozuměn a je jasný postup „kdyby“ náhodou.

Přihláška:

Mgr. Martina Holcová, zakladatelka Lesní mysli v ČR.

Do přihlášky prosím (do sekce Poznámky), napište následující:

 1. Jaké máte vzdělání, dosavadní zkušenosti?
 2. Jak jste na tom s angličtinou?
 3. Co Vás na Instruktorský kurz přivádí, jaká je vaše motivace?
 4. Jak jste se o Instruktorském kurzu dozvěděli?
 5. Co od kurzu očekáváte?
 6. Jak chcete nabyté dovednosti po kurzu využít?

Děkuji, těším se na vás, v případě jakéhokoliv dotazu pište na martina@lesnimysl.cz nebo volejte 608 854 173.

Mgr. Martina Holcová, zakladatelka Lesní mysli v ČR.

Několik obrazů z první části Instruktorského kurzu Lesní mysl, IK2020, 20.6.2020, v Brně za humny v lese.

  Přihláška

  Kód akce, na kterou se hlásíte (kód je vždy uveden na stránce kurzu) (*)

  Kontaktní údaje

  Jméno (*)

  Adresa (*)

  Telefon (*)

  Email (*)

  Fakturační adresa

  Fakturační adresa (vyplňujte jen pokud je jiná než kontaktní)

  Praktické info

  Hůlky na Nordic Walking:

  Výška postavy:

  cm

  Váš věk:

  let

  Jaký je Váš současný zdravotní stav?

  Kolik hodin týdně sportujete?

  Odkud a jak přijedete?

  Prostor pro vaše poznámky:

  Potvrzením následující políčka souhlasíte se storno podmínkami

  Pokud se Vám formulář nepodařilo odeslat pošlete přihlášku emailem. Děkujeme.