Instruktor nordic walking

Krátký průřez originálním instruktorským kurzem nordic walking vedeným Miroslavem Mirou a týmem externích lektorů. S kořeny ve Finsku (získány od zakladatelů nordic walking ve Finsku, 2003, s dalším dlouhodobým pravidelným setkáváním s lidmi z celého Nordic walking světa a aktualizaci, sdílení vzájemných poznatků do současnosti), českou metodou zkušenostního učení (metodika na základě vlastních zkušenosti), plný nejnovnějších poznatků ze současnosti, dělaný vám na míru a hlavně pro praxi! Těšíme se na Vás jak na kurzech tak mezi kolegy v síti instruktorů pod značkou Nordic Walking Point. Více na instruktorský kurz, IK.

Perlička: teto formát instruktorkého kurzu Nordic walking se díky akreditaci MŠMT ČR od roku 2013 stal nejdelším kurzem nordic walking pro instruktory na světě. Díky za to neb to zvedlo kvalitu kurzu.