Mladí sportovci objevují Nordic, Beskydy, 4.3. 2014