Nordic Walking víkendovka na Šumavě, 19. – 21.6. 2015

Šumná Šumava nás těšila. Bylo šlapání, někteří až 54km za víkend, bylo cvičení s holemi, s cvič-gumy, s lesní myslí, zastavili jsem se v běhu života, osvěžili v řece Vydře, Křemelné, Otavě či Hamerském potoce, kochali výhledy, hvozdy a nasávali vůně lesa, luk a slatí. Taky si zaběhli s holemi, zastavili, lenošili či ochutnali místní pochutiny. I společenský děj byl veselý a okořeněný o trošku finštiny. Bylo dóóbře. A protože toto byla první víkendovka na Šumavě, a tady je opravdu, co objevovat a kam se vracet, tak věříme, že zase za rok .)