Vstup do sítě instruktorů Nordic Walking Point

cvičení ve dvojicích na setkání instruktorů sítě Nordic Walking Point SISU 2023Kritéria pro vstup do sítě

Jsi-li instruktor Nordic Walking vyškolený jinde než u Nordic Sports a rád by ses stal součástí sítě Nordic Walking Point (NWP), která sdružuje, podporuje, vzdělává a zviditelňuje kvalitní instruktory Nordic Walking, vítej. Rádi tě vezmeme mezi sebe.

Abychom však sladili všechny roviny od technické, přes metodickou, vzdělávací až po tu lidskou, uplatňujeme 4 stupňový model pro vstup do sítě instruktorů Nordic Walking Point:

  1. Seznamme se
  2. Ukaž se
  3. Zkouška
  4. Vítej

Seznamme se

Pro vzájemné seznámení se se přihlaste na kurz Nordic Walker I. nebo absolvujte minimálně 3x 1,5h lekci nordic walking, kde jsou ujasněny nejen znalosti, dovednosti a principy nordic walking, ale hlavně zažijete náš přístup, metody učení a práce s klienty, skupinou, což se vám do praxe vždy bude hodit. Kurz nebo lekce můžete absolvovat buď u Miroslavy Miry nebo instruktorů sítě NWP. Takové seznámení má oboustranný přínos a v praxi se nám osvědčilo. Těšíme se na vás!

Ukaž se

Po úvodním seznámení vás pozveme do týmu instruktorů pro kurz Nordic walker I., nebo můžete být účastníky kurzu Nordic walker II. Průvodce, kde si vás můžeme vyzkoušet v praxi s lidmi, účastníky. Tzn. poznáme, co ve vás je, tedy co víte, umíte, dovedete nejen s námi s holemi, ale jak učíte druhé. Detaily si společně dohodneme po seznámení.

Zkouška

Bez ní to nejde, to je jasné, neb chcete-li se stát součástí vyhledávaného společenství instruktorů nordic walking (sítě NWP), pro udržení úrovně je potřeba se osvědčit. Budete přizvání ke zkoušce, kterou prošli všichni naši absolvující instruktoři nordic walking (budoucí instruktoři sítě Nordic walking Point) a to na  3. části Instruktorském kurzu (IK) daného roku. Tzn. termín je potřeba si pohlídat, přihlásit se na něj u vedoucího instruktora IK (info@nordicsports.cz) a úspěšně absolvovat všechny části zkoušky (písemnou, teoretickou, praktickou i projektovou). Zkoušky se konají jednou za rok (pokud nenastane nějaká neočekávaná situace jako např. Covid atd., pak hledáme náhradní řešení).

Vítej!

Po zkoušce může proběhnout certifikace NWP. Poté vyplníte profil na stránkách www.nordicwalkingpoint.cz/instruktori a přizveme vás do naší FB skupiny Instruktori NWP, kde spolu sdílíme zkušenosti a kde to doslova „vře“ novými nápady.

Kdo z vás má kuráž, tak se ukaž, rádi tě poznáme.

Miroslav Mira

za instruktory sítě Nordic Walking Point

instruktoři sítě Nordic Walking Point na společném setkání SISU 2023