Mgr. Miroslav Mira

Miroslav_Mira_les_nordic_walking_joga

SOUČASNÁ ČINNOST

 • Hybatel NORDIC SPORTS s.r.o., koncepce aktivit i obchodu. Aktivní instruktor, lektor, projektový manažer, obchodník.
 • Rozvoj vzdělávacích projektů (Nordic walking point, Nordic walking stezky), vedoucí lektor instruktorských kurzů (IK) a kurzu pro veřejnost i odborníky (fyzioterapeuty, lékaře, zdravotníky).
 • Prodej specializovaný na hole pro nordic walking, nordic running (také nordic blading, sněžnice, běžky) a vychytané doplňky.

 NORDIC WALKING VZDĚLÁNÍ

 • Vlastní praxe instruktora, lektora [(tvorba a vedení kurzů pro veřejnost, odborníky – fyzioterapeuty až po instruktory – akreditované kurzy MŠMT, UNIFY (pro fyzioterapeuty)] od roku 2003.
 • Master Trainer – certifikován Sirpou Arvonen (Certifikát, Helsinky, Finsko 2010)
 • Mezinárodní instruktorský kurz Master instruktorů Nordic Walking INWA Convention (Vierumäki, Finsko, 2003), níže 4 ilustrační fotografie.
 • Základní kurz Nordic Walking u Sirpy Arvonen, zakladatelky Nordic walking (Finsko, 2003)
 • První lekce Nordic Walking na univerzitě a u organizace Suomen Latu (Jyväskyla, Finsko 2003)

VZDĚLÁNÍ

Absolvent oboru Rekreologie – specializace Life style management a outdoor, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci.

V rámci studia:

 •  Diplomová práce SEVERSKÁ CHŮZE s první instruktorskou příručku u nás (vydáno pod rodným jménem Vystrčil, M. 2005). První komplexní představení severské chůze v češtině a v České republice.
 • 2004 až 2005 vytváření vlastní metodiky severské chůze – Nordic Walking postavené na zkušenostech z mezinárodních kurzů.

LEKTORSKÁ ČINNOST

 •  pro společnost Outward Bound – Česká Cesta, s.r.o. – kurzy v outdoorovém prostředí (od roku 2004 – 2009).
 • v programech Prádninové škole Lipnice (od roku 2003 – 2009).

Od roku 2004 aktivně připravuje vzdělávací programy a kurzy pro různorodé skupiny od veřejnosti, odborníky až po firmy.

JAK JSEM POTKAL NORDIC WALKING

Při studijním pobytu ve Finsku si toho v roce 2003 nešlo nevšimnout, máte-li oči otevřené a na pohyb člověka zaměřené. Tam jsem poprvé uviděl lidi s hůlkami a bez sněhu.

Byl jsem v předposledním ročníku studia a čekala mě diplomová práce. Po objevu potenciálu Nordic walking jsem změnil její téma – s vizí představit tuto novou aktivitu lidem u nás v České republice a tak věnovat čas něčemu, co má přesah akademické půdy a je využitelné v praxi.

Ve Finsku jsou lidé s holemi běžně k vidění téměř všude (mají k tomu také vhodné prostředí a hodně místa) na ulicích, v terénu a to v množství, které mě jako středoevropanovi přišlo větší než obvyklé. Ty dvojice, jednotlivci či skupiny lidí mě začali zajímat a začal jsem pátrat, co je tak přitažlivého na pohybu s holemi bez lyží? Ptal jsem se okolo sebe, na univerzitní půdě, navštěvoval různé akce, lekce atd. až se mi podařilo „dopátrat“ k zakladatelům této pohybové aktivity v čele se Sirpou Arvonen, u které jsem prošel první kurz. Začal nový kolotoč pátraní po informacích, studia materiálů a absolvování kurzů. Byly to 2 roky tvorby diplomové práce a instruktorské příručky.

Celkově přinést do povědomí Nordic Walking u nás byla docela dlouhá cesta. Odhaduji, že trvalo minimálně 7 let, než naše veřejnost (i odborná) začala přijímat Nordic Walking jako užitečnou pohybovou aktivitu. Roky trvalo zviditelnění povědomí o Nordic Walking u nás (od roku 2004) formou tvorby a prezentace textů na webových stránkách a dlohodobé a vytrvalé realizace akcí, lekcí, kurzů u nás v České republice i na Slovensku.

Pokud jste dočetli až sem, tak to značí, že to smysl mělo a má.

Mira

Ps. Musím říc, že přestože hole nejsou můj jediný nástroj pro pohyb, i když v poslední době nejčatější během všedních dnů, pokaždé, když hole vezmu do ruky, tak se ve mě zrodí radost z odrazu dopředu, prostě mě to s nimi stále baví ! I mě to někdy samotného překvapí jak dobrý trénink s nimi můžu zažít.

V současnosti mi pohyb s holemi v čím dál větší míře slouží jako duševní hygiena – aktivita, při které startuji tělo od sezení u počítače (jako každý, kdo dnes něco „řídí“). Dochází k „restartu“ myšlenek a má mysl se ladí do vln plynutí v rytmu kroků a odpichů z holí. Často se mi stává, že mě během tohoto pohybu napadnou zajímavé myšlenky jako například projekt Nordic Walking Point.