S nordic walking proti obezitě!!!

nordic walking proti obezitě

S Nordic walking point pohybem pro zdraví a kondici.

4. března 2020, u příležitosti Světového dne obezity (World Obesity Day, WOD) se na celém světě konají různé akce pro odborníky, politiky, pacienty i širokou veřejnost. Cílem je podpořit společnost v proaktivním přístupu zvládání problematiky nadváhy a obezity. Obezita je skutečně akutním celosvětovým zdravotním problémem, který nabývá epidemických rozměrů. Organizace STOB (Stop obezitě) každoročně (a v podstatě celoročně) podporuje širokou veřejnost množstvím aktivit a akcí v oblasti prevence i léčby nadváhy a obezity.

A my instruktoři Nordic walking jdeme podpořit ty, co se rozhodnout „zatřást sebou“ a vyšlápnout si pro lepší kondici těla, mysli i ducha:)

Více o lekcích zdarma najdete:

Šlápni ven, každý den!

Mira