Zimní krása a historie sněžnic

Historie sněžnic

Stručná historie sněžnic od jejich počátků do dnešní doby.

Historie pohybu na sněžnicích je velmi dlouhá. První vědecké výzkumy dokládají používání různých pomůcek pro ulehčení pohybu zasněženou krajinou před 6000 lety. První vykopávky jsou ze střední Asie. Díky stěhování národů došlo k rozšíření do Skandinávie a do Ameriky.Vývoj ve Skandinávii směřoval především ke vzniku lyží. Vývoj v Americe směřoval ke vzniku sněžnic. V Evropě jsou doklady o různých vodících pomůckách z oblasti Skandinávie a slovanských kmenů. V Americe vznikaly různé podoby sněžnic podle jednotlivých indiánských a inuitských kmenů. Díky kolonizaci Ameriky k jejich rozšíření do Evropy. V 18. století vznikají první sněžnicové kluby a uskutečnují se první sněžnicové závody v Kanadě. V roce 1972 vznikají první moderní sněžnice ve státě Washington v USA. Jde o hliníkový rám s tkaninovým výpletem od bratrů Gene a Billyho Praserových. V roce 1981 vzniká ve Franciii firma začínající vyrábět moderní plastové sněžnice. No a tak dáál.