Instruktorský kurz Nordic Walking

Instruktor kondiční chůze – Nordic Walking s akreditací MŠMT!

Instruktorský kurz vede Mgr. Miroslav Mira, (zakladatel Severské chůze a projektu Nordic Walking Point v ČR, SK) , tým instruktorů a lektorů Nordic sports a vybraní externí experti v oborech přednášených.

Potkáte se s lektory, za kterými stojí dorazit kamkoliv, třeba do Brna!

ABSOLVUJETE-LI NÁŠ INSTRUKTORSKÝ KURZ

 • získáte know-how jak předávát Nordic Walking druhým a byli jste žádaní instruktoři
 • dostene se vám jedinečných informací, materiálů a zdrojů za 17 let praxe s Nordic Walking (v České republice, Slovensku a ze světa), ze kterých budete moci čerpat pro svou praxi.
 • budete mít naši podporu v rozjezdu a dlohodobého fungování s Nordic Walking a možnost se aktivně zapojit mezi instruktory sítě Nordic Walking point – se značkou, za kterou ručíme svým jménem.
 • můžete začít s Nordic Walking podnikat – získáte živnostenský list (od roku 2019 po přezkoušení Akreditovanou osobou, AO).
 • navíc spolu můžeme spolupracovat nejen jako instruktoři, lektoři, ale také jako konzultanti, partneři, obchodníci.

NABÍZÍME VÍC NEŽ jednorázový KURZ. Rádi bychom vám předali inspiraci s semínkem nekonečné chuti se učit a růst pro radost vlastní i okolí. Rádi se spojujeme s lidmi, kteří chtějí, umí a jsou aktivní.

Krátký video exkurzu do kurzu

Proč jít na instruktorský kurz (IK) Nordic walking (historické video, které má svůj vzkaz:).

Vzkaz pro Vás:

“Chceme Vás připravit pro praxi”

a přinést přidané hodnoty Nordic Walking s originálním otiskem jeho zakladatelů z Finska, ze kterého vycházíme (Finská škola, přinesla přirozený přístup v pohybu s holemi, který je nejefektivnější pro lidské tělo a na jejímž základě byly provedeny výzkumy, které tuto aktivitu vyzdvihly – tím se můžeme lišit od jiných přístupů, na kterých ve světě i u nás narazíte). Pozor! Přidali jsem do toho kus osobní “domácí” zkušenostní metody učení. Tedy bohatá směs s tím nejlepším pro Vás.

Cíl kurzu: Stát se úspěšným a žádaným instruktorem pro Nordic walking. S přáním něčeho víc…co přesahuje tento kurz a bude pro vás inspirující.

Formát kurzu: Opakované víkendové setkání s individuálním plánem.

Termíny instruktorského kurzu najdete v kalendáři akcí, zde.

NÁŠ PŘÍSTUP:

 • Na kurzu pracujeme v týmu odborníků (specialistů na vzdělávání, fyzioterapii, fyziologii, cvičitelů, atd.), jedinečná kombinace zkušených lidí, myslíme na použitelnost v praxi.
 • Budete obdaření originálními materiály pro Vaše vlastní fungování jako instruktoři.
 • Dozvíte se informace, které nenajdete na žádných webových stránkách (přinesené přímo z kolébky Nordic Walking, z Finska, od jejich zakladatelů a další aktuální zdroje ze světa, se kterým jsem v kontaktu).
 • Nabízíme Vám podporu, zázemí a spolupráci s dlouhodobou vizí díky našemu projektu Nordic Walking Point.
 • Program je intenzivní a je dobré se na něj připravit (být v „plné kondici“)
 • Kurz od kurzu se snažíme posunout dál (každý kurz je originál i vaším obsazením) a přinést aktuální témata doby, společnosti.
 • Nabízíme vyzkoušené prostředí („ideální“ terény, příjemné zázemí).
 • Na zkušenosti se můžete zeptat instruktorů, kteří byli námi vyškoleni a jistě Vám rádi o kurzu poreferují.
 • Osobní přístup.
 KRITÉRIA K ZÍSKÁNI CERTIFIKACE PRO INSTRUKTORA:

 •  Absolvovat naše kurzy (základní a instruktorský)
 •  Fyzická zdatnost, psychické předpoklady a motorická dovednost
 •  Praxe s holemi (znalost a dovednost spravné techniky)
 •  Metodika Nordic Walking, znalosti o historii, využití a přínosech Nordic Walking
 •  Vzdělání v „tělovědě“ (funkční anatomie, fyziologie atd.) a první pomoci
 •  Předpoklady pro práci s lidmi
 •  Splnění teoretické a praktické zkoušky (v případě nesplnění je možnost na základě individuální dohody absolvovat opravnou zkoušku)
 •  Aktivní přístup a chuť fungovat v praxi
 •  Úspěšné absolvování instruktorského kurzu závisí na splnění všech požadovaných kritérií.

Bude to jistě jedinečné setkání s nadšenými lidmi, kteří Vám chtějí předat to nejlepší. Těšíme se na ty z Vás, kteří jsou otevření novým zkušenostem, přístupům a mají chuť šířit Nordic Walking dál.

 Kurzem Vás budou provádět lektoři:

Těšíme se na Vás!

Ps.  Fotografie z proběhlých instruktorských kurzů najdete na našem facebooku Nordic sports Brno a ve fotogalerie.